First

Last

Affiliation

Nation

Weiqiu

Chen

Zhejiang University

China

Yumin

Cheng

Shanghai University

China

Fangsen

Cui

IHPC A-STAR

Singapore

Qian

Ding

Tianjin University

China

Xi-Qiao

Feng

Tsinghua University

China

Yuantong

Gu

Queensland University of Technology

Australia

Heow-Pueh

Lee

The National University of Singapore

Singapore

K.M.

Liew

City University of Hong Kong

Hong Kong China

Guoxing

Lu

Swinburne University of Technology

Australia

Teng Yong

NG

Nanyang Technological University

Singapore

Qingxiang

Pei

IHPC A-STAR

Singapore

Boris

Potapov

Moscow Institute of Physics and Technology

Russia

Shengping

Shen

Xi'an Jiaotong University

China

Xiangguo

Xu

IHPC A-STAR

Singapore

Minglong

Xu

Xi'an Jiaotong University

China

Lihai

Zhang

The University of Melbourne

Australia

Wei

Zhou

Nanyang Technological University

Singapore

George

Zhu

York University

Canada